14.05.2021 WWW.GORENJSKA-ONLINE.SI

Untitled Document

 

Gorenja Vas - Poljane

V osrednjem delu Poljanske doline je bila v letu 1994 ustanovljena Občina Gorenja vas ? Poljane. Občina danes obsega 153 km2 in ima 73 naselij, 1982 hiš in 6950 prebivalcev. Najpomembnejše gospodarske panoge v občini so pridobivanje rud in kamnin, obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas, gostinstvo in gozdarstvo. V kmetijstvu je najpomembnejša reja goveda, manj pa reja prašičev, konj, koz. Infrastrukturno je občina zelo zahtevna, saj po njenem ozemlju poteka 31 km državnih cest, 116 km lokalnih cest, 253 km javnih poti in 369 km občinskih cest. Oskrba s pitno vodo je urejena, prav tako je zagotovljen odvoz odpadkov. Velik del prebivalstva, zlasti v dolinskem delu občine, je oziroma bo priključen na kanalizacijo in čistilne naprave. Pri razvoju obrti in podjetništva, turizma in celotnega podeželja občina se občina trudi po najboljših močeh. V sedemdesetih letih se je pričel razvijati tudi kmečki turizem. Najbolj je razvit na območju zimsko športnega središča na Starem vrhu, kjer je urejenih 50 ha smučišč. Številna kulturna, športna in turistična društva organizirajo vrsto že tradicionalnih prireditev (Dan šmarnic, Srečanje citrarjev, Spominski pohod na Blegoš, Cvetje na vasi, Praznik žetve, Oratorij). Fotomuzej Vlastja vam razkaže skrivnosti starih fotografov in Galerija Krvina vam ponuja ogled umetniških slik. V Gorenji vasi domuje Osnovna šola Ivana Tavčarja, v Poljanah pa Osnovna šola Poljane.


Več si lahko preberete na www.obcina-gvp.si

 

 

© 2007 IDC Računalniške storitve Glavna stran | Pravila | Kontakt