15.05.2021 WWW.GORENJSKA-ONLINE.SI

Untitled Document

 

Kranj

Kranj je pomembno regionalno središče in po velikosti četrto slovensko mesto. Staro mestno jedro se je razvilo na slikovitem konglomeratnem pomolu pod Šmarjetno goro (646 m), med globokima, v pleistocenski konglomerat vrezanima strugama rek Save in Kokre, ki se tu stekata. Novi deli mesta se širijo na ravnino Kranjskega in Sorškega polja. Leta 1957 se je mestu priključilo 15 dotlej samostojnih predmestnih naselij (Huje, Klanec,Primskovo, Gorenje, Rupa, Struževo, Zlato polje, Kalvarija, Gorenja Sava, Stražišče, Šmarjetna Gora, Labore, Orehek, Drulovka in Čirče). Kranj leži na križišču cest Ljubljana - Jesenice in Škofja Loka - Jezersko. Skozenj vodi tudi železnica Ljubljana - Jesenice. Mesto je gospodarsko, zaposlitveno, trgovsko, prometno, izobraževalno, kulturno in športno središče Gorenjske. Kranj je zanimivo mesto z bogato zgodovinsko preteklostjo. Ljudje si lahko ogledajo različne znamenitosti kot so Prešernov gaj, Prešernovo gledališče s spomenikom Franceta Prešerna, najbolj znanega pesnika romantičnega obdobja pri nas, potem Mestna hiša, v kateri je stalno predstavljena arheološka razstava Železna nit ter Pavšlarjeva hiša, ki je primer bogate meščanske stavbe iz 16. stoletja, Grad Khislstein, ki predstvlja utrdbeno področje od antičnega obdobja do zgodnjega srednjega veka, izredno zanimiva pa sta Gorenjski muzej, kjer imajo stalno arheološko razstavo Železna nit in Prešernov muzej, v katerem je Prešernova spominska soba iz obdobja njegovih zadnjih dveh let. Vsako leto se v Kranju dogajajo različni kulturni dogodki, razni festivali in koncerti. Teden mladih, festival Carniola, Kranfest, Kranjska noč, jazz festival, ?so le eni izmed zanimivih dogodkov v Kranju. Primerni so tako za mlajšo kot starejšo generacijo. Če vas zanima narava, vam je na voljo Kanjon reke Kokre, ki je v neposredni bližini starega mestnega jedra in ob katerem je speljana tudi učna pot. Kanjon reke Kokre pa ponuja tudi eno zanimivost in sicer boste lahko opazili ostanke mlina v Pečeh, ki ga je leta 1915 podrl odlom skalnega bloka.


Več si lahko preberete na www.kranj.si

 

 

© 2007 IDC Računalniške storitve Glavna stran | Pravila | Kontakt