14.05.2021 WWW.GORENJSKA-ONLINE.SI

Untitled Document

 

Radovljica

O naselitvi Radovljiške ravnine pričajo že staroveške najdbe. Radovljica se prvič omenja kot trg leta 1333. V 14. stoletju je bila celotna Radovljiška ravnina pod sodno oblastjo radovljiškega deželnega sodišča, mestne pravice je Radovljica dobila ob koncu 15. stoletja. Od 15. do 18. stoletja je Radovljica ohranila svoje samoupravne mestne pravice na področju sodstva in uprave. V 19. stoletju (1840) je postala sedež okrajnega oblastva, leta 1868 pa sedež okrajnega sodišča. V obdobju 1929 - 1941 je bila upravno in sodno središče Dravske banovine. Po drugi svetovni vojni je bila Radovljica sedež okraja, v letih 1961 - 1994 pa upravno središče komune Radovljica, velike občine, ki je obsegala tudi Bled in Bohinj. V sedanjih mejah je bila občina Radovljica oblikovana v letu 1994 po reformi lokalne samouprave v letu 1994.


Več si lahko preberete na www.radovljica.si

 

 

© 2007 IDC Računalniške storitve Glavna stran | Pravila | Kontakt