14.05.2021 WWW.GORENJSKA-ONLINE.SI

Untitled Document

 

Žiri

Žiri so prvič omenjene leta 1291.Ko je kasneje škofjeloška cerkvena gosposka, močneje poselila Žirovsko kotlino, si je dala sezidati pristavo, poleg nje pa je stala stavba, v kateri so bili hlevi. Služili sta gosposki, ki se je s konjsko vprego vozila v Žiri, nadzorovat delo tlačanov in na lov. V 16. in 17. stoletju je bila opravljena druga kolonizacija ozemlja okrog Žirov, ki je bila izvedena predvsem zaradi fužinarstva. To se je pojavilo tudi v Brekovicah, kjer je menda bila livarna zvonov, še verjetneje pa talilna peč in kovačija. Do leta 1595 je obrat propadel. V času druge kolonizacije je naraslo število naseljencev v žirovski županiji na okrog 190 kmetij. Novi naseljenci so bili Tolminci. Posebnost, te zadnje naselitve, so bili kajžarji, bajtarji, ki so med naseljenci prevladovali, česar v prvi kolonizaciji ni bilo, ker so prvi naseljenci dobivali obsežna zemljišča - grunte. V Žirovski kotlini so tako nastale kajžarske naselbine: Selo, Dobračeva, Stara in Nova vas. Žiri same pa so bile pravo kajžarsko središče. Naselbina se je kasneje glede števila prebivalstva močno razmahnila, kar je povezano z ugodno zemljepisno lego in pomanjkanjem obdelovalne zemlje za kmetijstvo. Ljudje so se pričeli ukvarjati z nekmetijskimi dejavnostmi. Obrt je v Žireh zgodaj zaživela. Že leta 1501 je v listinah omenjen žirovski čevljar. V prejšnjem stoletju so posamezni čevljarji hodili delat in popravljat čevlje po kmetijah, okoli leta 1880 pa so začeli izdelovati čevlje tudi za prodajo. Iz čevljarskih delavnic so se razvile zadruge, iz teh pa sedanja tovarna Alpina. Ženske pa so se pričele ukvarjati s čipkarstvom. Začetki tega segajo v leto 1847. Prvotno so Žiri, katerih ime iz leta 1874 je zapisano kot SAIRACH, nastale ob stari vaški cerkvi, ki je žal danes ni več. Kasneje se je jedro kraja preneslo k novi cerkvi sv. Martina, od tu pa k Zadružnemu domu, ki je bil zgrajen po drugi svetovni vojni. Seveda Žirem niso prizanesli niti vpadi Turkov, niti dogodki prve in druge svetovne vojne. Nad Žirmi se dviga Tabor, na katerem je v preteklosti stal proti - turški tabor. V 15. stoletju so tu našli turške podkve in več kilogramov težke turške krogle globoko v zemlji. Žirovci so bili udeleženci prve svetovne vojne, o tem priča tudi spomenik pred farno cerkvijo, ki je posvečen žrtvam iz tega obdobja. Tudi druga svetovna vojna jim ni prizanesla, na kar nas spominjajo številni spomeniki, obeležja in utrdbe na Žirovskem vrhu, ki pričajo na potek Rupnikove linije itd... Iz preteklosti imamo tudi nekatere zgodbe. Na primer O MARŠOTI, O ZMAJU, ki spi pod Žirkom, O DEKLETU, ki je utonilo v Račevskem jezeru itd...


Več si lahko preberete na www.ziri.si

 

 

© 2007 IDC Računalniške storitve Glavna stran | Pravila | Kontakt