04.10.2022 WWW.GORENJSKA-ONLINE.SI

Untitled Document

Pravila obnašanja, varovanje podatkov in avtorstvo ..

SPLOŠNE DOLOČBE

 • Ekipo gorenjska-online.si predstavljajo lastniki in uredniki spletne strani gorenjska-online.si.
 • Spletna stran gorenjska-online.si je avtorsko delo skupine IDC Raèunalniške storitve in poslovnih partnerjev. Vse ostale blagovne znamke, storitvene znamke in blagovna imena, ki se prikazujejo na spletišču, so last njihovih lastnikov. Prepovedana je uporaba kakršnega koli gradiva na strani brez pisnega dovoljenja skupine gorenjska-online.si.
 • Lastniki komentarjev, člankov, oglasov in ostalega gradiva so uporabniki sami in prevzemajo nase tudi vso odgovornost. Skupina gorenjska-online.si si pridržuje fizično lastništvo nad komentarji. Komentarji se brišejo, če odražajo ali vzpodbujajo kakršnokoli nestrpnost, so žaljivi, napeljujejo na kriminalna dejanja, kršijo katerikoli zakon RS ali so proti načelom delovanja skupine gorenjska-online.si.
 • V skladu z Zakonom o avtorskih pravicah, bodo uredniki spletne strani gorenjska-online.si nemudoma obravnavali prijave v zvezi s kršenjem avtorskih pravic, ki so bile storjene z uporabo spletne strani. V primeru, da ste nosilci avtorskih pravic oz. ste pooblaščeni predstavljati lastnika avtorskih pravic, Vas prosimo, da nam sporočite prekršek na elektronsko pošto: info@gorenjska-online.si
 • Spletna stran gorenjska-online.si lahko prikazuje tudi material, ki ni primeren za mladoletne. Z uporabo spletne strani potrjujete, da ste polnoletna oseba oz., da so vaši starši ali rejniki seznanjeni z vašo uporabo spletne strani gorenjska-online.si in da se s tem strinjajo.
 • Ekipa gorenjska-online.si ne prevzema odgovornosti za morebitno nastalo škodo s posredno ali neposredno uporabo spletne strani ali zaradi njenega delovanja, ne za takšno ali drugačno nepravilno obnašanje uporabnikov ali obiskovalcev.

UPORABNIKOVO OBNAŠANJE

Pri uporabi foruma soglašate, da boste ravnali odgovorno. S prijavo v forum avtomatično potrdite, da ne boste:

 • kršili nobenega zakona ali pravila
 • informacije, ki so vam na voljo na spletni strani gorenjska-online.si, uporabljali brez predhodnjega dovoljenja ekipe gorenjska-online.si
 • v kakršnikoli meri ovirali ali poškodovali našo spletno stran , z uporabo virusov, pisanjem botov, uporabo trojanskih konjev, nameščanjem škodljive kode, prekomerno uporabljali ping, izvajali napade z onemogočanjem servisov (kakršnakoli oblika DOS napada)
 • uporabljali naše spletne strani za razpošiljanje kakršnihkoli informacij tretjih oseb, neomejeno za fotografije ostalih, osebnih informacij ali številk kreditnih, bančnih, telefonskih kartic ali ostalih računov
 • nadlegovali nobenega izmed uporabnikov naše spletne strani
 • zbirali ali shranjevali kakršnekoli informacije o uporabnikih brez, da bi to dovoljevala pravila
 • uporabljali naše spletne strani v kakršekoli komercialne ali druge namene, brez predhodnega obvestila
 • izključno Vi ste odgovorni za interakcijo z ostalimi uporabniki na spletni strani. Mi ne odgovarjamo za kakršnokoli nastalo škodo, ki bi nastala z Vašo interakcijo z drugimi uporabniki naše spletne strani. Pridružujemo si pravico za pregledovanje interakcije med Vami in ostalimi uporabniki naše spletne strani, ter si pridružujemo pravico v dobri veri opraviti karkoli bi bilo potrebno, da bi preprečili oz. omejili dostop do pridobivanja kakršnegakoli materiala, ki bi veljal za neprimernega.

ZASEBNOST NA FORUMU

 • Sami razumemo skrbi, ki jih lahko imate v zvezi z Vašo zasebnostjo na internetu. Naša spletna stran je oblikovana tako, da omogoča uporabnikom, da vstavljajo fotografije in ostale informacije dostopne javnosti. Zatorej, ob posredovanju fotografije ali kakršnihkoli informacij, prepuščate vsa pričakovanja o zasebnosti, ki jih imate, ob spoštovanju naše uporabe Vaše podobe ali zasebnih informacij, ki ste nam jih posredovali. Če ne želite, da bi Vaše zasebne informacije videli ostali uporabniki, prosimo, da ne uporabljajte naše spletne strani. Ob vašem obisku zbiramo nekatere druge informacije o Vas, katere niso objavljene na spletni strani. Teh informacij ne bomo posredovali tretjim osebam, brez Vašega dovoljenja. Pridržujemo pa si pravico za uporabo takih informacij brez Vašega soglasja, da bi preprečili sledeče:
  • zaščita Vaše in naše pravice, za zaščito pravic tretjih oseb oz. ostalih uporabnikov

.

VSEBINE UPORABNIKOV

 • Ob posredovanju kakršnihkoli vsebin (vkljucno z Vašo fotografijo) na našo spletno stran , nam zagotavljate neprekinjeno prosto pravico in dovoljenje za kakršnokoli uporabo v kakršnikoli obliki, v kateremkoli obstojecem ali novonastalem mediju za katerikoli namen.
 • Za kakršnekoli vsebine, ki jih posredujete ali prenašate preko naše spletne strani, odgovarjate izkljucno sami. Ob tem soglašate, da ne boste posredovali nobene vsebine, ki:
  • je žaljiva, obrekljiva ali opravljiva
  • vsebuje jasne seksualne vsebine
  • bi, z vzorcnim upodabljanjem ali kakorkoli drugace, lahko ocrnila katerokoli etnicno, rasno, sexualno ali versko skupnost
  • bodri ali kakorkoli drugace upodabljajo uporabo drog
  • uporablja žaljive izraze ali slike
  • upodablja nasilje kot sprejemljivo
  • vsebuje katerikoli Vaš osebni podatek, razen Vašega elektronskega naslova
  • izkorišca slike ali podobe posameznikov mlajših od 18 let.
 • Mi nimamo nikakršne obveze po objavi katerekoli vsebine, ki jo Vi ali kdo drug posreduje. Med drugim lahko mi izkljucno s svojo pravico uredimo ali odstranimo katerokoli vsebino, ki jo objavite ali posredujete.

VSEBINE TRETJIH OSEB

 • Pri uporabi naše spletne strani lahko dostopate do vsebin tretjih oseb ali preko povezav na spletna mesta tretjih oseb. Mi ne nadziramo vsebin tretjih oseb in nimamo predstave o njihovem jamstvu. S tem soglašate, da boste z uporabo naše spletne strani lahko izpostavljeni vsebinam tretjih oseb, ki so lahko lažne, žaljive, neprimerne ali kakorkoli, sporne.
 • Pod nobenimi pogoji ne bomo odgovorni za vsebine tretjih oseb, upoštevajoc kakršnekoli napake ali opustitve v katerikoli vsebini tretjih oseb, ki bi bile objavljene, shranjene ali prenesene preko naše Storitve. Ob tem soglašate, da boste nosili vsakršno nevarnost povezano z vsebinami tretjih oseb, upoštevajoc tudi profile ostalih uporabnikov naše spletne strani.
 • V primeru, da ste znotraj naših storitev opazili lažno ali po vašem mnenju legalno sporno vsebino, Vas prosimo, da nam sporocite prekršek na elektronsko pošto: info@gorenjska-online.si

LASTNIŠKE PRAVICE

 • Vi soglašate, da so vse vsebine in material, ki so dostopni na naši spletni strani, zaščiteni s pravico do objave, avtorstva, blagovne znamke, storitvene znamke, patenta, poslovnih skrivnosti ali lastniškimi pravicami in zakoni. Razen, ce mi ne izdamo posebnega dovoljenja, soglašate, da ne boste prodajali, licencirali, dajali v najem, spreminjali, razporejali, kopirali, posnemali, prenašali, javno razstavljali, javno izvajali, objavljali, predelali, izdajali ali izdelovali izpeljave iz materialov ali vsebin, ki so prisotni na naši spletni strani medtem, ko boste uporabljali našo spletno stran.
 • Vi soglašate, da ne boste poizkušali pridobiti podatke, druge vsebine ali materiale iz našega spletnega mesta, da bi ustvarjali ali sestavljali, posredno ali neposredno, zbirko, kompilacijo, bazo podatkov, mapo ali karkoli z uporabo rocnih metod ali preko uporabe avtomaticnih programov. Vi soglašate, da ne boste uporabljali nobeno izmed naših blagovnih znamk prikazovali kot povezavo do drugih spletnih strani. Vi soglašate, da ne boste prikazovali nobenega elementa našega spletnega mesta v okvirju brez našega predhodnega dovoljenja. Kakorkoli pa lahko vzpostavite standardne povezave na domaco stran našega spletnega mesta brez našega pisnega dovoljenja.

UPORABNIKOVI PODATKI

 • Med postopkom registracije si boste izbrali uporabniško ime in geslo. Izkljucno Vi ste odgovorni za ohranitev tajnosti Vašega uporabniškega imena in gesla, in ste izkljucno odgovorni za vse aktivnosti, ki se zgodijo pod Vašim uporabniškim imenom in geslom. Soglašate, da nas boste takoj obvestili za vsakršno nedovoljeno rabo Vašega uporabniškega imena in gesla ter katerokoli prekinitev varnosti.

PREPOVED DOSTOPA

 • Vi soglašate, da Vam lahko iz kateregakoli razloga prekinemo uporabo naše spletne strani, ce pride do kršenja teh pravil. To lahko sotorimo brez predhodnjega obvestila.
 • Nadalje soglašate, da ne bomo odgovorni Vam in katerim koli tretjim osebam za prekinitev uporabe naše spletne strani.
 • Soglašate da nismo odgovorni za kateri koli izpad ali motnjo dostopa do storitve povzroceno s strani tretjih oseb, tehnicnih težav ali vzdrževalnih del.

JAMSTVO

S tem jamcite, da:

 • Vaša raba naše spletne strani ne bo kršila avtorskih pravic, zašcitnega znaka, pravice do objavljanja ali kakršnekoli pravne pravice, katerekoli tretje osebe
 • boste izpolnjevali vse prikladne zakone ob uporabi naše spletne strani ter ob sodelovanju v vseh ostalih aktivnostih izhajajoc iz ali vezanih na ta pravila, upoštevajoc kontaktiranje ostalih uporabnikov naše spletne strani
 • posedujete ali drugace, imate vse potrebne pravice za licenciranje vsebin, ki jih posredujete in da z objavo in uporabo Vaših vsebin z naše strani, ne bodo kršene pravice tretjih oseb.

SOGLAŠANJE

Vi soglašate da:

 • uporabljate našo spletno stran na lastno odgovornost
 • ste se prostovoljno odlocili za uporabo spletne strani, ker ste si sami želeli strani ogledati, ceprav se zavedate, da strani lahko vsebujejo tudi za vas morebiti neprimerno vsebino
 • ekipa gorenjska-online.si ne bo odgovorna za kakršnekoli neposredne, posredne, slucajne, posebne posledicne ali vzorne poškodbe (ce tudi bi bili prehodno obvešceni).

Ekipa gorenjska-online.si ne jamci, da:

 • bo naša spletna stran zadovoljila vse Vaše potrebe
 • bo naša storitev vedno na voljo (zaradi takih ali drugačnih tehničnih težav)
 • bodo vse informacije, za katere boste izvedeli na naši spletni strani tocne in zanesljive
 • nobena informacije, ki jo boste priskrbeli ali mi zbrali ne bo prikazana tretjim osebam
 • bo kakšna koli napaka, v kateremkoli podatku ali programski opremi popravljena

Če je v zvezi s pravili na strani še kakšno vprašanje oz. nejasnost, nam to prosimo pošljite na info@gorenjska-online.si

© 2007 IDC Računalniške storitve Glavna stran | Pravila | Kontakt